เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00112807
บาร์โค้ด30020001256306
เล่มปีที่ 1 ฉบับที่ 12 , ปีที่ 2 ฉบับที่ 1-2, 6-7 (ต.ค. 2523 - พ.ค. 2524)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า25 Mar 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0