เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00112367
บาร์โค้ด30020001256892
เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (ม.ค./มี.ค.) 2527
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า14 Mar 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0