เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00112368
บาร์โค้ด30020001256900
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 1-3, ปีที่ 10 ฉบับที่ 1-2 (ธ.ค.-มิ.ย.) 2525-2527
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า14 Mar 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0