เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00112365
บาร์โค้ด30020001256918
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (ส.ค.) 2526
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า14 Mar 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0