เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00112363
บาร์โค้ด30020001256934
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.) 2525
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า14 Mar 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0