เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00112362
บาร์โค้ด30020001256959
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 4, 12 (ก.พ., ต.ค.) 2535
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า14 Mar 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0