เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00118295
บาร์โค้ด30020077922286
เล่มปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (ม.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า25 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0