เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00077889
หมายเลขทรัพยากรi00125673
บาร์โค้ด30020077926857
เล่มvol. 26 no. 6 (Nov./Dec.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า15 Jan 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0