เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061698
หมายเลขทรัพยากรi00125333
บาร์โค้ด30020077927574
เล่มvol. 33 no. 2 (Oct.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า25 Dec 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0