เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00123097
บาร์โค้ด30020077928010
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 10 (ส.ค.) 2530
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า15 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0