เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00123082
บาร์โค้ด30020077928036
เล่มปีที่ 27 ฉบับที่ 1-4 (พ.ย.-ก.พ.) 2548-2549
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า15 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0