เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00123104
บาร์โค้ด30020077928069
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 10, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1-4 (ส.ค.-ก.พ.) 2530-2531
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า15 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม1