เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00123079
บาร์โค้ด30020077928093
เล่มปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (ธ.ค.) 2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า15 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0