เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00122761
บาร์โค้ด30020077928101
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (ธ.ค.) 2530
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า7 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0