เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00122760
บาร์โค้ด30020077928127
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (พ.ย.) 2530
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า7 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0