เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00123073
บาร์โค้ด30020077928275
เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (ม.ค.) 2527
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า15 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0