เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00124322
บาร์โค้ด30020077928820
เล่มปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (ก.ค./ก.ย.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า22 Oct 2012
จำนวนครั้งที่ยืม2