เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00122748
บาร์โค้ด30020077929414
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 8 (มิ.ย.) 2536
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า7 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0