เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00123483
บาร์โค้ด30020077937136
เล่มปีที่ 32 ฉบับที่ 1673 (07 ก.ย.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า12 Sep 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0