เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00123360
บาร์โค้ด30020077937250
เล่มปีที่ 32 ฉบับที่ 1671 (24 ส.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า27 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0