เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00122295
บาร์โค้ด30020077941690
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 8 (มิ.ย.) 2538
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า7 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0