เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00122291
บาร์โค้ด30020077941757
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (ธ.ค.) 2537
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า7 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0