เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00122247
บาร์โค้ด30020077942326
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 7 (พ.ค.) 2542
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า6 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0