เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00122242
บาร์โค้ด30020077942383
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (ธ.ค.) 2543
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า6 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0