เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00122235
บาร์โค้ด30020077942482
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 4 (ก.พ.) 2538
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า6 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0