เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00075932
หมายเลขทรัพยากรi00122025
บาร์โค้ด30020077942813
เล่มปีที่ 3 ฉบับที่ 5 (ก.พ.) 2511
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า6 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม1