เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00122499
บาร์โค้ด30020077943548
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.) 2525
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า7 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0