เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00122513
บาร์โค้ด30020077943621
เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (ต.ค.) 2527
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า7 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0