เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060655
หมายเลขทรัพยากรi00122547
บาร์โค้ด30020077943662
เล่มปีที่ 2 ฉบับที่ 3/4 (ต.ค./พ.ย.) 2527
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า7 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0