เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00122518
บาร์โค้ด30020077943720
เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 6 (ส.ค.-ก.ย.) 2522
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า7 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0