เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00122251
บาร์โค้ด30020077944306
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 8 (มิ.ย.) 2542
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า6 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0