เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00122926
บาร์โค้ด30020077957449
เล่มปีที่ 32 ฉบับที่ 1669 (10 ส.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า14 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0