เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00120862
บาร์โค้ด30020077957704
เล่มปีที่ 32 ฉบับที่ 1664 (06 ก.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า11 Jul 2012
จำนวนครั้งที่ยืม1