เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00120917
บาร์โค้ด30020077957746
เล่มปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า16 Jul 2012
จำนวนครั้งที่ยืม7