เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00075716
หมายเลขทรัพยากรi00121033
บาร์โค้ด30020077959437
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า18 Jul 2012
จำนวนครั้งที่ยืม6