เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00154857
บาร์โค้ด30020077966390
เล่มvol. 40 no. 14/15 (Nov./Dec.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า4 Jan 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0