เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061698
หมายเลขทรัพยากรi00120039
บาร์โค้ด30020077966762
เล่มvol. 33 no. 1 (Apr.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า6 Jun 2012
จำนวนครั้งที่ยืม1