เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00120132
บาร์โค้ด30020077967216
เล่มปีที่ 11 ฉบับที่ 131 (มิ.ย.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า14 Jun 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0