เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00120012
บาร์โค้ด30020077968313
เล่มปีที่ 32 ฉบับที่ 1659 (01 มิ.ย.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า5 Jun 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0