เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00120001
บาร์โค้ด30020077968388
เล่มปีที่ 32 ฉบับที่ 1658 (25 พ.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า1 Jun 2012
จำนวนครั้งที่ยืม1