เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00119504
บาร์โค้ด30020077969527
เล่มปีที่ 32 ฉบับที่ 1652 (13 เม.ย.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า20 Apr 2012
จำนวนครั้งที่ยืม1