เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058415
หมายเลขทรัพยากรi00126609
บาร์โค้ด30020077979427
เล่มvol. 150 no. 1 (Jan.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า10 Apr 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0