เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058507
หมายเลขทรัพยากรi00126600
บาร์โค้ด30020077979526
เล่มvol. 24 no. 1 (Mar.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า9 Apr 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0