เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00126555
บาร์โค้ด30020077979930
เล่มปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (ม.ค./มี.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า1 Apr 2013
จำนวนครั้งที่ยืม3