เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00126082
บาร์โค้ด30020077983288
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (ก.ค.) 2532
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บสำรวจแล้ว หาตัวเล่มไม่พบ
วันที่นำเข้า1 Mar 2013
จำนวนครั้งที่ยืม17