เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00126012
บาร์โค้ด30020077983726
เล่มvol. 35 no. 11 (Nov.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า21 Feb 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0