เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00125136
บาร์โค้ด30020077989459
เล่มปีที่ 33 ฉบับที่ 1686 (07 ธ.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า7 Dec 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0