เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00075123
หมายเลขทรัพยากรi00125050
บาร์โค้ด30020077991034
เล่มปีที่ 1 ฉบับที่ 8 (ธ.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า3 Dec 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0