เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00124578
บาร์โค้ด30020077996256
เล่มปีที่ 32 ฉบับที่ 1677 (05 ต.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า2 Nov 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0