เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00124523
บาร์โค้ด30020077996447
เล่มvol. 35 no. 10 (Oct.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า1 Nov 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0